CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Đảng

Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6/21/2021 201 Đã xem

 

       Chiều ngày 18/6/2021, tại Hội trường Văn phòng Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận, Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 6 điểm cầu với các Chi bộ trực thuộc. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

       Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Chi bộ Văn Phòng Công ty có đồng chí Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty ; đồng chí Nguyễn Hữu Huệ, Đảng  ủy viên – Tổng Giám đốc Công ty, và các đồng chí là Đảng uỷ viên Đảng uỷ cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Công ty tại 6 điểm cầu trực tuyến.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đ/c Nguyễn Hữu Huệ, Đảng ủy viên – Tổng Giám đốc Công ty

       Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe Đ/c Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, phương hướng phấn đấu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy Công ty lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao phó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn. Đồng thời, Đảng ủy Công ty cũng lãnh đạo toàn diện và phát huy vai trò của các Đoàn thể chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) trong tham gia, tổ chức các hoạt động...

Đ/c Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

       Để bổ sung hoàn thiện Báo cáo và góp phần làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Công ty, các đại biểu tại 6 điểm cầu đã tham gia đóng góp ý kiến tham luận về nội dung Báo cáo sơ kết, nhằm bổ sung, rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được trong hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm, qua đó tìm ra phương hướng, giải pháp tháo gỡ những mặt hạn chế tồn tại, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 đạt kết quả tốt hơn.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tham luận

Đ/c Nguyễn Hữu Huệ - Đảng ủy viên, Tổng giám đốc Công ty làm rõ một số nội dung các ý kiến tham luận.

       Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: lãnh đạo thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt, thường xuyên kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên…

 

Top