CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Dự án

Dự án công trình thủy lợi hồ Suối tre

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Bình Thuận
Địa điểm: Khu dân cư Đông Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận
Năm thiết kế: 2016

Mô tả dự án

Tổng diện tích: 12.000 m2

Diện tích xây dựng: 6.000 m2

Vốn đầu tư: 10 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành: 6 tháng

Thông tin chi tiết

Nội dung

Top