CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tin Tức

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận năm 2023.

4/3/2023 726 Đã xem

Chiều ngày 24/3/2023, tại Hội trường khách sạn TTC Palace , Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Huệ – Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Công ty báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Nguyễn Hữu Huệ - Bí thư Đảng ủy,  Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Nguyễn Trung Nguyên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Huệ - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, người lao động trong Công ty và đề nghị mỗi thành viên trong Công ty không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Đ/c Nguyễn Hữu Huệ - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị.

Lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành và các Tổ Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Chủ tịch CĐCS Công ty thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Với không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Hội nghị là nơi Người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để Người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đơn vị phát triển trong khuôn khổ pháp luật./ .

 

Top