CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

 • Banner 7
 • Banner 6
 • Banner 5
 • Banner 4
 • Banner 3
 • Banner 2
 • banner 1

Video - Clips

 • Hồ Suối Đá

 • Hồ Bóng Dầu

 • Đại học Thủy Lợi - Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

 • Giải Bóng Đá Mini - Công Đoàn Công Ty 2020

 • Phóng sự - Kênh tiếp nước

 • Thăm cán bộ lão thành - Kỷ niệm 75 năm ngành thủy lợi

 • Phóng sự thủy lợi 35 năm

 • Thời sự 28/8/2020

 • Nghề Thủy Lợi Tôi Yêu

Top