CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Đảng

Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

5/19/2021 221 Đã xem

       Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/CB-VPCT, ngày 07/5/2021 của Chi bộ Văn phòng Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận về Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng ngày 18/5/2021, tại hội trường Văn phòng Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận, Cấp ủy Chi bộ Văn phòng Công ty phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ hoàn thành trong 2 ngày (18/5/2021 – 19/5/2021).

Toàn cảnh buổi học 

       Tham dự lớp học có 21 đồng chí là cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; đồng chí Nguyễn Trung Nguyên - Phó Bí thư Chi bộ chủ trì. Tại buổi học các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được xem đĩa ghi hình nội dung báo cáo 05 Chuyên đề của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Nội dung tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới về An ninh Quốc gia.

Đ/c Nguyễn Trung Nguyên - Phó Bí thư Chi bộ phát biểu tại buổi học

       Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, Chi bộ sẽ tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên. Theo đó, Cấp ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao và nghị quyết của Đại hội Chi bộ đề ra./.

Top