CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

 • Banner 7
 • Banner 6
 • Banner 5
 • Banner 4
 • Banner 3
 • Banner 2
 • banner 1

Các nguồn vốn khác

 • Đồng hành cùng sự nghiệp Tam Nông của tỉnh nhà

  12/10/2020 855 Đã xem

  DÙ ĐỐI MẶT VỚI KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC SONG NHỮNG NĂM QUA TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH THUẬN (KTCTTL) TỈNH BÌNH THUẬN LUÔN NỖ LỰC THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CTTL ĐẢM BẢO TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ NGHIỆP TAM NÔNG (NÔNG NGHIỆP - NÔNG DÂN – NÔNG THÔN) CỦA TỈNH NHÀ.

 • Hạn hán Nam Trung bộ: Một năm nhìn lại và giải pháp an ninh nguồn nước

  1/27/2021 715 Đã xem

  Năm 2020, các tỉnh Nam Trung bộ gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận hạn hán chưa từng có, trên 46.000ha cây trồng phải bỏ vụ để ưu tiên nước sinh hoạt và chăn nuôi.

 • Đồng hành cùng sự nghiệp Tam Nông của tỉnh nhà

  12/10/2020 855 Đã xem

  DÙ ĐỐI MẶT VỚI KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC SONG NHỮNG NĂM QUA TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH THUẬN (KTCTTL) TỈNH BÌNH THUẬN LUÔN NỖ LỰC THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CTTL ĐẢM BẢO TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG DÂN SINH TRÊN ĐỊA BÀN GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ NGHIỆP TAM NÔNG (NÔNG NGHIỆP - NÔNG DÂN – NÔNG THÔN) CỦA TỈNH NHÀ.

Top