CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tin Tức

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

7/16/2021 684 Đã xem

       Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm, đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Sáng ngày 16/7/2021, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại 7 điểm cầu.

Toàn cảnh buổi Hội nghị

       Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Văn Phòng Công ty có đồng chí Nguyễn Hữu Huệ – Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Hữu Tuân – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, cùng toàn thể các đồng chí trong BCH Công đoàn Cơ sở, Đoàn Thanh niên; Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh; Trưởng các phòng, trạm trực thuộc Công ty tại 7 điểm cầu trực tuyến. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó trưởng phòng QLN & CT đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trung Nguyên – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trực thuộc Công ty, gửi đến Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng -  Phó trưởng phòng QLN&CT trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Đ/c Nguyễn Trung Nguyên – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị trực thuộc Công ty, gửi đến Hội nghị.

Đ/c  Nguyễn Hữu Tuân – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

       Để bổ sung hoàn thiện Báo cáo, các đại biểu tại 7 điểm cầu đã tham gia đóng góp ý kiến tham luận về nội dung Báo cáo sơ kết, nhằm bổ sung, rút kinh nghiệm những việc đã, đang và chưa làm được trong hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm, qua đó tìm ra phương hướng, giải pháp tháo gỡ những mặt hạn chế tồn tại, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 đạt kết quả tốt hơn.

Đ/c Nguyễn Anh Khoa – Trưởng phòng QLN & CT  đóng góp ý kiến tham luận.

 Đ/c Nguyễn ĐứcThành – Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch đóng góp ý kiến tham luận.

       Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Huệ – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Ban Giám đốc đã làm rõ một số nội dung các ý kiến tham luận, đồng thời khái quát tình hình thuận lợi, khó khăn và những kết quả đạt được trong hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2021 trên ba nội dung: Công tác Đảng, Công tác chính quyền và Công tác đoàn thể, qua đó đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy tinh thần trách nhiệm để cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo; đóng góp những ý tưởng, những sáng kiến có tính đột phá để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một phát triển, đời sống của cán bộ, Đảng viên, công nhân viên lao động trong toàn Công ty ngày một đi lên.

Đ/c  Nguyễn Hữu Huệ – Tổng Giám đốc Công ty làm rõ một số nội dung các ý kiến tham luận.

       Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Huệ – Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, qua đó yêu cầu mỗi cá nhân, đơn vị trong toàn Công ty phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2021. Tập thể cán bộ, CNV-NLĐ đoàn kết một lòng, cùng nhau tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2021./.

 

Top