CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Đảng

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

3/16/2021 269 Đã xem

Ngày 06/03/2021, Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty và đồng chí Nguyễn Hữu Huệ, UV.BCH Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy viên,  Phó tổng Giám đốc phụ trách Công ty. Tham dự hội nghị có 93/125 đảng viên của Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty đọc dự thảo báo cáo tổng kết Công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty

 Năm 2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận đã triển khai thực hiện mạnh mẽ các hoạt động gắn với việc tổ chức và chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong năm qua tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Sau Đại hội Đảng bộ Công ty, mặc dù do nguyên nhân khách quan nên Ban chấp hành đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 chưa được kiện toàn; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, Đảng ủy công ty đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với sự nổ lực, quyết tâm, phấn đấu của các cấp ủy Đảng và lãnh  đạo cơ quan, đơn vị kết quả đã được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại: Đảng bộ và Ban Chấp hành đảng bộ công ty “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Tại hội nghị, Đảng ủy công ty cũng đã tiếp nhận một số ý kiến của đảng viên với mong muốn trong thời gian sắp đến Ban lãnh đạo công ty và Ban chấp hành đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được kiện toàn; Cần phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của đảng viên; Tuyên dương những tấm gương đảng viên điển hình gương mẫu tại đơn vị; Phát động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.. Với mong muốn Đảng  và  chính quyền cùng nhau đưa công tác Đảng và hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy công ty đã nhận xét, đánh giá về công tác lãnh chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy công ty, những mặt tồn tại và hạn chế trong hoạt động công tác Đảng trong năm 2020. Đồng thời tiếp thu một cách nghiêm túc các ý kiến đóng góp xây dựng và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trước mắt hiện nay cũng như lâu dài, phải đạt được mục tiêu đề ra, thực hiện tốt hơn nữa các nội quy, quy chế của cơ quan, luôn đoàn kết, sáng tạo trong công việc để đơn vị hoạt động hiệu quả.  

 

 

Top