CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2018

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2018 BCTC

Báo cáo tài chính 6 tháng 2018

BCTC 6T 2018

07/16/2018
Năm 2018 CV/2018

Công bố công khai thông tin doanh nghiệp 2017

CBCKTTDN 2017

06/20/2018
Năm 2018 TTDN 2017

Thông tin DN 2017 theo NĐ81

TTDN2017

05/22/2018
Năm 2018 BCTC 2017

Báo cáo tài chính 2017

BCTC 2017

05/22/2018
Năm 2018 KK2018

Kế hoạch tài chính năm 2018

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

KHTC 2018

03/08/2018
Top