CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2016

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2016 626 QĐ/UBND

Phê duyệt diện tích và kinh phí cấp bù năm 2016

DT 2016

03/9/2017
Năm 2016 Báo cáo tài chính 6 tháng

Báo cáo tài chính 6 tháng

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

BCTC6thang

10/14/2016
Năm 2016 PHỤ LỤC I

Thông báo người đại diện

TB NDD

1/4/2017
Năm 2016 590 QĐ-UBND ngày 3/3/2016

Cống bố thiên tai(nắng hạn) vụ đông xuân 2015-2016

Thiên tai

3/3/2016
Năm 2016 556 QĐ-KTCTTL-CT

Ban hành hệ thống thang lương,bảng lương,phụ cấp lương của Công ty

HT TBL

7/20/2016
Năm 2016 626 /QĐ-UBND

Phê duyệt diện tích và kinh phí cấp bù thủy lợi phí 2016

PD KP CB TLP 2016

03/15/2017
Năm 2016 KH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Xem tóm tắt Xem chi tiết Tải về

KH2016

10/14/2016
Top