CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

 • Banner 7
 • Banner 6
 • Banner 5
 • Banner 4
 • Banner 3
 • Banner 2
 • banner 1

Phương án PCLB

 • Chỉ đạo ứng phó phòng chống lụt bão trong tháng 10 và tháng 11/2020

  10/19/2020 563 Đã xem

  Sáng ngày 19/10/2020 Ban giám đốc Công ty triển khai cuộc họp đột xuất về việc chỉ đạo ứng phó đợt mưa lũ và phòng chống lụt bão trong tháng 10 và tháng 11, với sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt của các chi nhánh, phòng, trạm trực thuộc công ty

Top