CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Năm 2020

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Năm 2020 Phụ lục X

Báo cáo chế độ tiền lương,tiền thưởng của doanh nghiệp

BCCĐ TL,TT DN

03/31/2020
Năm 2020 Phụ lục VII

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới DN 2020

THTH SXDN2020

03/31/2020
Năm 2020 Phụ lục IV

Kế hoạch SXKD 2020

KH SXKD 2020

03/31/2020
Năm 2020 Phụ lục I

Thông báo người đại diện

TB

03/31/2020
Top