CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Xây dựng cơ bản

Hạn hán Nam Trung bộ: Một năm nhìn lại và giải pháp an ninh nguồn nước

Hạn hán Nam Trung bộ: Một năm nhìn lại và giải pháp an ninh nguồn nước

Năm 2020, các tỉnh Nam Trung bộ gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận hạn hán chưa từng có, trên 46.000ha cây trồng phải bỏ vụ để ưu tiên nước sinh hoạt và chăn nuôi.

Top