CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

An toàn đập

Xử lý rác trong đêm bão số 6 ngày 10/10/2020

10/12/2020 115 Đã xem

Xử lý rác trong đêm bảo số 6 ngày 10/10/2020

tại cụm điều tiết Sa kỳ, hệ thống 812 - Châu tá- Sông quao

Bài viết cùng chuyên mục

Top