CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tưới - TLP

Xây dựng phương án chống hạn mùa khô năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi

12/14/2020 133 Đã xem

     Sáng ngày 14/12/2020 tại Văn Phòng Công Ty, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Huệ - Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách đã triển khai họp bàn thống nhất phương án chống hạn mùa khô năm 2021 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Thành phần tham dự gồm:

    - Lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc: Lãnh đạo Phòng QLN&CT, Trưởng trạm QL ĐM&KC Ba Bàu, Giám đốc Chi nhanh Hàm Thuận Nam và Giám đốc Chi nhánh La Gi – Hàm Tân;

    - Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận;

    - Công ty Cổ phần Địa ốc VSG;

    - Trung tâm nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn;

    Nội dung cuộc họp gồm:

    1. Kiểm tra, tính lại cân đối nguồn nước hiện có của các hồ chứa theo thứ tự ưu tiên: cấp sinh hoạt, nước uống cho gia súc và nước tưới cây Thanh long; áp dụng phương pháp cấp nước tưới luân phiên, có lịch cấp nước cụ thể cho từng hệ thống công trình thủy lợi để thông báo cho địa phuong biết phối hợp thực hiện.

    2. Kiểm tra, đề xuất các giải pháp nạo vét, tu sửa công trình phục vụ công tác chống hạn.

    3. Thành lập tổ chống hạn và phân công lực lượng tham gia giữ nước cho từng hệ thống công trình thủy lợi (nếu có)

Đ/c: Triệu Ánh Dương - Giám Đốc Chi Nhánh Hàm Thuận Nam

Đ/c: Lê Minh Tài - Trưởng Trạm QLĐM Ba Bàu

 

 

Top