CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tin tức - sự kiện

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC 2021

1/18/2021 58 Đã xem

      Để đảm bảo công tác PCCC tại đơn vị trong thời gian tới đạt kết quả tốt, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng PCCC trong việc thực hiện nhiệm vụ.

      Ngày 14/01/2021 Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC của Công ty tham gia khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC với số lượng 61 người.

      Một số hình ảnh của khoá huyến luyện nghiệp vụ PCCC.

Top