CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tin Tức

Thăm, chúc tết cán bộ - công nhân hồ chứa nước Sông Lũy, Huyện Bắc Bình.

1/24/2021 81 Đã xem

Họp mặt Mừng Đảng Mừng Xuân Tân Sửu, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết cán bộ - công nhân hồ chứa nước Sông Lũy, Huyện Bắc Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Lê Tuấn Phong thăm, chúc tết cán bộ - công nhân hồ chứa nước Sông Lũy

 

Top