CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Tin Tức

Lễ kết nạp đảng viên mới - Chi Bộ Văn Phòng Công Ty

10/9/2020 176 Đã xem

           Ngày 30/09/2020, Chi bộ Văn Phòng Công Ty tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Huệ, Bí thư Chi bộ Văn Phòng Công Ty chủ trì buổi Lễ.

           Toàn thể Đảng viên thuộc Chi bộ Văn Phòng Công Ty tham dự buổi Lễ. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hưu Huệ, Bí thư Chi bộ Văn Phòng Công Ty trao Quyết định kết nạp Đảng của Đảng Ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho quần chúng ưu tú Đinh Quốc An.

Lễ chào cờ - Kết nạp đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Trung Nguyên – Thông qua chương trình kết nạp đảng viên mới

Quần chúng ưu tú Đinh Quốc An - Đọc đơn xin vào đảng

Đồng chí Lê Minh Hưng đảng viên chính thức được phân công - Đọc lời giới thiệu

Đồng chí Nguyễn Hữu Huệ, Bí thư Chi Bộ Văn Phòng Công Ty

Đọc quyết định kết nạp đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Hữu Huệ, Bí thư Chi Bộ Văn Phòng Công Ty 

Trao quyết định cho quần chúng ưu tú Đinh Quốc An

Đồng chí Đinh Quốc An – Đọc lời tuyên thệ

Top