CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Quản lý vận hành

Lắp đặt hệ thống camera tại các hồ chứa: phục vụ công tác quản lý, giám sát Hồ chứa và an ninh trật tự

12/10/2020 99 Đã xem

     Để phục vụ công tác quản lý, giám sát an ninh trật tự hồ chứa Công ty đang quản lý và được sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, tháng 12-2020 phòng QLN&CT phối hợp với tổ điện của Xưởng cơ khí tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại các hồ, đập.

Hồ Phan Dũng

Hồ Lòng Sông

Đập Đồng Mới

Hồ Sông Khán

Hồ Sông Móng

Hồ Sông Dinh 3

Top