CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Đoàn Thanh Niên

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

3/23/2021 36 Đã xem

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Sáng ngày 20/3/2021 tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh - CN Bình Thuận và Khu di tích Trường Dục Thanh, đoàn viên Đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Bình Thuận đã tổ chức hoạt động về nguồn - Kỷ niệm 111 năm Bác dừng chân dạy học tại Phan Thiết. Tại đây đoàn viên Đoàn Cơ sở Công ty đã dâng hương, dâng hoa viếng Bác, nghe kể chuyện về cuộc đời Bác và Thăm khu di tích Trường Dục thanh, nơi mà cách đây 111 năm Bác đã dừng chân dạy học.

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đạo đức lối sống trong toàn thể đoàn viên Đoàn Cơ sở Công ty.

 

Top