CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 6
  • Banner 5
  • Banner 4
  • Banner 3
  • Banner 2
  • banner 1

Phương án PCLB

Chỉ đạo ứng phó phòng chống lụt bão trong tháng 10 và tháng 11/2020

10/19/2020 152 Đã xem

        Sáng ngày 19/10/2020 Ban giám đốc Công ty triển khai cuộc họp đột xuất về việc chỉ đạo ứng phó đợt mưa lũ và phòng chống lụt bão trong tháng 10 và tháng 11, với sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt của các chi nhánh, phòng, trạm trực thuộc công ty.

        Chỉ đạo cuộc họp đồng chí Nguyễn Hữu Huệ đã rà soát và được nghe báo cáo tình hình ứng phó mưa, bão tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời đưa ra các phương án trong công tác phòng chống lụt, bão tại các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Huệ chỉ đạo ứng phó phòng chống lụt bão trong tháng 10 và tháng 11/2020

Toàn cảnh buổi họp chỉ đạo ứng phó phòng chống lụt bão

Đồng chí Triệu Ánh Dương, Giám đốc chi nhánh Hàm Thuận Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc chi nhánh Tuy Phong

Đồng chí Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng QLN&CT

Đồng chí Huỳnh Văn Chương, Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bắc Bình

Đồng chí Võ Trần Đức Thảo, Trưởng trạm Sông Dinh 3

 

Top